Yeastar S2 Modul

Yeastar S2 Modul(2 FXS Porta)

S2 Modul(2 FXS Porta):

S2 je modul sa 2 FXS porta za priključenje dva analogna telefona.

FXS modul-kartica koji proširuje mogućnosti vaše MyPBX centrale sa dva dodatna analogna porta.

S2 je modul za MyPBX centralu sa 2 FXS porta za terminiranje dva analogna telefona čime MyPBX centralu pretvarate u hybridni IP telefonski sustav.

Može se koristiti na MyPBX SOHO,MyPBX Standard, MyPBX U100 ,MyPBX U200 i MyPBX U500 seriji,kao i na najnovijoj S seriji VoIP PBX sistema.

Scroll to Top