Naše usluge

Kompanija za montažu,trgovinu,servis telekomunikacijske opreme.SILNICA d.o.o. prvenstveno se bavi servisom telekomunikacijskih uređaja te postavljanjem i instaliranjem telefonskih centrala proizvođača “PANASONIC” i “Yeastar“.A takodje u paketu usluga,u djelatnost firme spada i postavljanje LAN računarskih mreža.

Danas svaka veća firma ili organizacija sa velikim brojem osoblja i kancelarija zahtjeva dobru međusobnu komunikaciju bilo putem telefonskih aparata ,bilo putem računara i računarske mreže. Baš u te svrhe ugrađuju se telefonske centrale i postavljaju LAN računarske mreže što predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti firme SILNICA d.o.o.

U kvalitet naših usluga vec su se uvjerile neke od poznatih bosanskih kompanija kao i veliki broj međunarodnih organizacija.

Prodaja

Imamo veliki asortiman telekomunikacijske opreme(telefoni,telefonske centrale),aktivne i pasivne mrežne opreme

Servis

Vršimo servis svih telefona proizvodjača Panasonic i Yealink,takodje i fax aparata proizvodjaca Panasonic.

Računarske mreže

Takodje postavljamo i uređujemo male LAN/Office mreže malim i srednjim preduzećima i kompanijama.Kao i wireless mreže,vršimo i varenje optičkih vlakana(spajanje optičkih kablova).

Telefonski sistemi

Uspostavljamo i konfigurišemo telefonske sisteme:Panasonic analogni i digitalni,kao i Yeastar IP PBX novije generacije.

Održavanje

Takodje održavamo telefonske sisteme i cjelokupnu računarsku mrežu sa svom pripadajućom opremom.

Support

Tu samo za Vas i preko Skype ili team viewera.Podrška 0/24h

Imate neki projekat,neku ideju koju možemo zajedno ostvariti?

SLOBODNO NAM PIŠITE

Klijenti koji su se uvjerili u kvalitet
naših usluga

Uvjerite se i Vi u kvalitet naših usluga

Naš stručni tim je tu za Vas,kontaktirajte nas
Scroll to Top