Yeastar O2 Modul

Yeastar O2 Modul (2 FXO Porta)

O2 Modul (2 FXO Porta):

MyPBX O2 modul-kartica koji proširuje mogućnosti vaše MyPBX centrale sa dva dodatna FXO porta za analogne telefonske linije.

O2 je modul sa 2 FXO porta za terminiranje dvije analogne PSTN (POTS) linije, čime je omogućeno primanje / upućivanje poziva putem postojećih analognih telefonskih linija.

Može se koristiti na MyPBX SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, MyPBX U200,MyPBX U500 seriju kao i najnoviju S Seriji VoIP PBX-a.

Scroll to Top