Panasonic KX-TDA600

Panasonic KX-TDA600 ogroman telefonski sistem do 640 korisnika

Telefon:

  • bez DXDP: 160
  • s DXDP: 240
  • obični telefon (SLT): 160
  • digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 160
  • ostali DPT: 128
  • analogni sistemski telefon (APT): 80
  • IP-PT (sistemski telefon): 160

Linije:

  • priključci za liniju: 160
  • ISDN linija: 150
  • analogna linija: 160
  • IP-Gateway: 160

Bežični telefoni:

 • slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256
 • slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512
 • bazne stanice (BS): 32

Priključak za portafon: 16
PC konzola: 8
PC telefon: 128

Kapacitet sistema s 2 jedinice

Telefon:

  • bez DXDP: 320
  • s DXDP: 480
  • obični telefon (SLT): 320
  • digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 320
  • ostali DPT: 256
  • analogni sistemski telefon (APT): 160
  • IP-PT (sistemski telefon): 320
  • DSS konzola: 64
  • VPS – sistem za obradu glasa: 8

Linije:

  • priključci za liniju: 320
  • ISDN linija: 300
  • analogna linija: 320
  • IP-Gateway: 320

Bežični telefoni:

  • slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256
  • slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512
  • bazne stanice (BS): 64

Priključak za portafon: 32
PC konzola: 8
PC telefon: 128

Kapacitet sistema s 3 jedinice

Telefon:

  • bez DXDP: 480
  • s DXDP: 720
  • obični telefon (SLT): 480
  • digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 480
  • ostali DPT: 384
  • analogni sistemski telefon (APT): 240
  • IP-PT (sistemski telefon): 480
  • DSS konzola: 64
  • VPS – sistem za obradu glasa: 8

Linije:

  • priključci za liniju: 480
  • ISDN linija: 450
  • analogna linija: 480
  • IP-Gateway: 480

Bežični telefoni:

  • slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256
  • slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512
  • bazne stanice (BS): 96

Priključak za portafon: 48
PC konzola: 8
PC telefon: 128

Kapacitet sistema s 4 jedinice (max.)

Telefon:

  • bez DXDP: 640
  • s DXDP: 960
  • obični telefon (SLT): 640
  • digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 640
  • ostali DPT: 512
  • analogni sistemski telefon (APT): 320
  • IP-PT (sistemski telefon): 640
  • DSS konzola: 64
  • VPS – sistem za obradu glasa: 8

Linije:

  • priključci za liniju: 640
  • ISDN linija: 600
  • analogna linija: 640
  • IP-Gateway: 640

Bežični telefoni:

  • slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256
  • slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512
  • bazne stanice (BS): 128

Priključak za portafon: 64
PC konzola: 8
PC telefon: 128

Scroll to Top