Panasonic KX-NCP500

Panasonic KX-NCP pouzdan telefonski sistem za male kompanije

Polazni kapacitet

  • Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM) 2-kanalna sa osnovnim sustavom glasovne pošte
  • Ugrađen interni Caller ID
  • Napojna jedinica

Maksimalni kapacitet

  • Ulazi svih vrsta kombinirano Do 72 (skupa sa VoIP ulazima)
  • Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 64 (skupa sa VoIP lokalima)
  • Klasični analogni ulazi Do 12
  • ISDN BRI ulazi Do 6 (12 kanala)
  • ISDN PRI ulazi Do 2 (60 kanala)
  • E1 ulazi Do 2 (60 kanala)
  • VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 8 / Do 8
  • Analogni lokali Do 20
  • Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 20 (24 uz DXDP)
  • VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 40 / Do 32
  • Prijenosni DECT lokali Do 64
  • Ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 2 (KX-TDA0158CE) ? do 4 (KX-TDA0141CE) ? do 8 (KX-NCP0158)

Proširenja i dodatne funkcije

  • Adapter za montažu u 19″ ormar U pakovanju
  • Napojna jedinica Ugrađena
  • Ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) * KX-TDA0158CE (8 kanala) * KX-NCP0158 (8-kanalna IP stanica)
  • Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-NCP1190
  • Hibridno proširenje lokala KX-NCP1170NE (4 analogna + 4 digitalna)
  • Proširenje analognih lokala KX-NCP1173NE (8 analognih sa internom Caller ID uslugom) * KX-NCP1174NE (16 analognih sa internom Caller ID uslugom)
  • Proširenje sistemskih lokala KX-NCP1171NE (8 digitalnih) * KX-NCP1172NE (16 digitalnih)
  • Proširenje analognih ulaza KX-NCP1180NE (4 ulaza)
  • E1 ulazno proširenje KX-NCP1188NE (30 kanala)
  • Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama Caller ID integriran na KX-NCP1180NE
  • Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X
  • Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X * KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X
  • Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) * KX-NCP1280/1290CE (kroz ISDN ulaze) * LAN/WAN
  • Proširenje ISDN ulaza KX-NCP1280CE (2 BRI – 4 kanala) * KX-NCP1290CE (1 PRI – 30 kanala)
  • LAN sučelje za programiranje i CTI Ugrađeno (100 Mbit)
  • Proširenje VoIP ulaza KX-NCP1104X (4-kanalna VoIP DSP kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) * KX-TDE0110XJ (16 kanalna VoIP DSP kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) * KX-TDE0111XJ (64 kan. VoIP DSP kartica sa licencama za 16 H.323 / SIP ulaza i 32 H.323 lokala)
  • KX-NCS3104XJ (licenca za 4 VoIP H.323 ili 4 SIP ulaza) ● KX-NCS3501/3504/3508/3516XJ (licenca za 1/4/8/16 H.323 VoIP lokala) ● KX-NCS3701/3704/3708/3716XJ (licenca za 1/4/8/16 SIP VoIP lokala)

Terminali

 • RJ45 2
 • Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) 1 / 1
 • SD slot
 • RS-232
Scroll to Top